Klanten

Om je een beeld te geven van ons werk, hebben we een selectie gemaakt van projecten waar we trots op zijn. 

Enexis Netbeheer

Consultant en trainer in Operational excellence en Continu verbeteren

Als onderdeel van het organisatiebrede transformatie programma: Operationeel Sturen, waren wij verantwoordelijk voor de implementatie van deze nieuwe manier van werken voor de vestiging Roosendaal, onderdeel van het bedrijfsonderdeel Infra. Door onze jarenlange ervaring in dergelijke transformaties hebben wij tevens ondersteund in de (door)ontwikkeling van zowel het programma zelf als de manier van werken.

Meer informatie

Essent.be

Het op ad-interim basis invullen van de functie als Lean coach om de continu verbeterdoelstellingen van de organisatie te begeleiden en te faciliteren.

Sinds 2012 heeft essent.be continu verbeteren en Lean omarmd als manier van werken binnen de gehele organisatie en mede hierdoor een flinke groei in klantaantallen en een stabiele kostenbasis kunnen realiseren. Door verschillende omstandigheden heeft de doorontwikkeling van deze manier van werken de voorbije periode echter stil gelegen. De behoefte en ambitie is er echter om continu verbeteren terug te verstevigen.

Meer informatie

Suzuki Nederland (BV NIMAG)

Het begeleiden van een strategie workshop voor het management team van alle business lines.

Vanuit het moederbedrijf is voor het komend jaar het kader gesteld op het gebied van de strategie: de strategische pijlers voor de volledige groep zijn geformuleerd. De volgende stap is om deze strategische pijlers door te vertalen voor Suzuki Nederland en dusdanig te concretiseren dat de belangriijkste en meest urgente initiatieven voor iedereen helder zijn en uitgevoerd kunnen worden.

Meer informatie

innogy Nederland

Het verzorgen van een compleet train-the-trainer traject voor meerdere Lean Green Belt trainers in opleiding.

Sinds meerdere jaren biedt innogy Nederland haar medewerkers de mogelijkheid een -in house- Lean ontwikkelpad te volgen. Het opleidingstraject tot Lean Green Belt wordt verzorgd door eigen, interne, mensen. Om voor kwaliteit garant te staan dienen de trainers zelf geaccrediteerd te zijn en opgeleid te worden tot volwaardig en zelfstandig Lean Green belt trainer. 

Meer informatie

Astellas Pharma Europe

Het verzorgen van een Lean Yellow Belt training voor middel management en continu verbeter ambassadeurs. 

Dit om het continu verbeterdenken breder in de organisatie te verspreiden, met de wens om de theorie direct toe te passen in de dagelijkse praktijk.

Meer informatie