Onze samenwerkingen

VOX Teneo

Strategieontwikkeling voor middellange termijn

VOX Teneo biedt innovatieve IT oplossingen en staffing aan in o.a. België, Indonesië en Macedonië. Door groei en overnames is de VOX Teneo groep dusdanig gegroeid dat herijking van de middellange termijn strategie nodig was. Daarnaast was de opgave deze strategie zo concreet mogelijk te vertalen naar realistische doelen voor de onderliggende organisatieonderdelen vespreid over de verschillende landen.

De aanpak

Het management team is begeleid middels meerdaagse werksessies volgens de OGSM- strategiemethode. Centraal in de ontworpen werkvorm staan ruimte voor creativiteit van en dialoog tussen de deelnemers en het stimuleren van concreetheid.

Het resultaat

Heldere, concrete doelen waarbij, meetbaar, bepaald is hoe succes eruit ziet. Daarnaast zijn er heldere initiatieven geformuleerd en verdeeld die moeten zorgen voor dit succes richting de komende jaren.