Onze samenwerkingen

Om je een idee te geven van wat we doen, laten we je graag een aantal van onze samenwerkingen zien waar we enorm trots op zijn.

WEngage

Ontwikkeling en implementatie verbeterprogramma

WEngage is marktleider in België in facilitaire klantcontactoplossingen en ontstaan na de fusie tussen IPG, Call-IT en In2com. Onder deze nieuwe naam WEngage, zette de organisatie in op verdere integratie en het continu verbeteren van haar klantervaring, prestaties en processen om nog betere klanttevredenheid, efficiëntie en kwaliteit te bereiken. Hiervoor startte men met een ambitieus, organisatiebreed transformatie programma voor alle 12 locaties, verspreid over Nederland, België en Marokko: WEngage NEXT.

Meer informatie

Essent.be

Ad-interim Lean manager 

Sinds 2012 heeft essent.be continu verbeteren en Lean omarmd als manier van werken binnen de gehele organisatie en mede hierdoor een flinke groei in klantaantallen en een stabiele kostenbasis kunnen realiseren. Door verschillende omstandigheden heeft de doorontwikkeling van deze manier van werken de voorbije periode echter stil gelegen. De behoefte en ambitie is er echter om continu verbeteren terug te verstevigen.

Meer informatie

CurTec

Coachen van managers in persoonlijk leiderschap

Het begeleiden en coachen van operationeel leidinggevenden en managers van de Technische dienst naar effectiever persoonlijk leiderschap tijdens COVID-19.

Meer informatie

Enexis Netbeheer

Ontwikkeling en implementatie Lean transformatie programma

Als onderdeel van het organisatiebrede transformatie programma: Operationeel Sturen, waren wij verantwoordelijk voor de implementatie van deze nieuwe manier van werken voor de vestiging Roosendaal, onderdeel van het bedrijfsonderdeel Infra. Door onze jarenlange ervaring in dergelijke transformaties hebben wij tevens ondersteund in de (door)ontwikkeling van zowel het programma zelf als de manier van werken.

Meer informatie

VOX Teneo

Strategieontwikkeling voor middellange termijn

VOX Teneo biedt innovatieve IT oplossingen en staffing aan in o.a. België, Indonesië en Macedonië. Door groei en overnames is de VOX Teneo groep dusdanig gegroeid dat herijking van de middellange termijn strategie nodig was. Daarnaast was de opgave deze strategie zo concreet mogelijk te vertalen naar realistische doelen voor de onderliggende organisatieonderdelen vespreid over de verschillende landen.

Meer informatie

Essent Nederland

Opleidingstraject gericht op train-the-trainer principe

Sinds meerdere jaren biedt Essent Nederland haar medewerkers de mogelijkheid een -in house- Lean ontwikkelpad te volgen. Het opleidingstraject tot Lean Green Belt wordt verzorgd door eigen, interne, mensen. Om voor kwaliteit garant te staan dienen de trainers zelf geaccrediteerd te zijn en opgeleid te worden tot volwaardig en zelfstandig trainer.

Meer informatie